Homepage

De BOCAM opleiding is een unieke en praktische part time TCM opleiding, waarbinnen de eeuwenoude kennis van de Chinese gezondheidsfilosofie wordt gecombineerd met Westerse inzichten. Wij passen dit toe in onze moderne tijd. Het is een intensieve gezondheidsopleiding en tevens een erkende beroepsopleiding voor therapeut, trainer of docent. Voor iedereen die zelf aan zijn of haar gezondheid en geluk wil werken en hiervoor een nieuwe aanpak zoekt. En voor iedereen die in de toekomst op een professionele manier anderen wil helpen.

DE BOCAM beroeps Opleiding in 3 jaar op HBO Niveau

De BOCAM is een 3-jarige holistische opleiding waarbij het verbeteren van gezondheid, geluk en prestaties het doel is.
Sedert haar start in 1987 heeft BOCAM velen opgeleid, die part time of full time het BOCAM beroep uitoefenen.

De meesten maken een combinatie tussen bewegingslessen en coaching of therapie.  

Daarnaast zijn er BOCAMMERS die werken in de verslavingszorg; voor patientverenigingen; voor een provincie in het seniorenwerk; voor het UWV; voor management van bedrijven; enz.

Zelfontwikkeling

één jaar BOCAM onderwijs is plezier en steun voor je hele leven en verbeteren van je eigen gezondheid en een eerste kennismaking met de de Chinese gezondheidsleer van genezen met alle zintuigen.

Qigong docent

Na het tweede jaar heb je gedegen kennis van TCM en praktische ervaring om als  docent Chinese bewegingsleer Qigong aan de slag te gaan.

Lifestyle coach of therapeut

Na drie jaar heb je voldoende theoretische kennis en  praktische ervaring om als trainer of therapeut  aan  de slag te gaan.
Je bent curatief op het verminderen of genezen van vooral chronische gezondheidsklachten en preventief op het voorkomen van klachten

De BOCAM Methode

De BOCAM methode maakt gebruik van doe-vormen van de natuurgeneeswijze. 
De methode is bedoeld om via de weg van zelfhulp, therapie te bedrijven en werkt zowel preventief als curatief.

Curriculum

Naast het verwerven van de noodzakelijke theoretische en therapeutische kennis wordt in de basisopleiding extra veel aandacht besteed aan het zelf beoefenen en ervaren van de diverse vormen van Qi. Vooral in het eerste jaar van de opleiding is de aandacht sterk gericht op het leren herkennen en leren veranderen van de eigen energie. In het tweede en derde studiejaar ligt het accent meer op het therapeutisch kunnen toepassen van het geleerde op anderen. Het volgende komt in de opleiding aan bod: 

Praktijk

Het kunnen verrichten van diverse onderzoeken voor de BOCAM therapie, zoals: anamnese, Chinese diagnostiek via hand, tong, oog, gelaat, lichaamsbouw, acu-alarmpunten, alsmede diagnose via orgaanklok, Yin-Yang, Santi, Wuxing, de acht regels (Baqua) en zes divisies.

Verder: psychologische test; motorfitnesstest; concentratietest; houdingsanalyse

• Het a.d.h.v. de diagnose kunnen samenstellen van een hulp- en zelfhulpprogramma met gebruik van alle BOCAM methoden
• Het kunnen uitoefenen van massage voor preventie en therapie, alsmede het voorschrijven van zelfmassage
• Het kunnen werken met meridianen en acupunten: behandeling met massage, moxa, en magneetpleisters. Alsmede kunnen werken met voetbaden en meridiaankogels
• Het kunnen verstrekken van voedingsadviezen volgens de Chinese voedingsleer en kunnen werken met Westerse theekruiden
• Kunnen werken met auriculo therapie (= behandeling via oorreflexpunten)
• Qigong (oftewel de oefeningen van Qi) voor ontspanning, gezondheid en voor verbetering van prestaties in werk of sport
• Qigong, als therapeutische oefening voor diverse ziekten en gezondheidsproblemen
• Werken aan de bouwstenen van Wushu (= Chinese krijgskunde) en de principes van Tai Chi Chuan; basisoefeningen; Korte Yangvorm volgens Chi Kiang Tao
• Meditatie- en concentratie oefeningen

THEORIE

Inleiding tot de psychologie:
Met onderwerpen als: hoe moet je Ieren, wat is bewustzijn, humanistische psychologie, het Oosterse denken en psychotherapie

Inleiding tot de gezondheidsleer:
Anatomie, fysiologie, beroepsethiek en gezondheidszorg

Inleiding tot natuurgeneeswijze:
Natuurgeneeswijze, geestelijke geneeswijzen, voeding en massagevormen

Inleiding in de Chinese natuurfilosofie met begrippen als:
• Wuchi (de bron)
• Wushu (krijgskunde)
• Dao (de universele weg)
• Qi en Tai Chi (energie en het energetisch evenwicht)
• Yin-Yang filosofie (de twee oerenergieën)
• Filosofie van de San Ti (3-krachtenleer) en San Bao (de 3 schatten)
• Wuxing (vijf-elementen leer)
• Baqua (acht trigrammenleer)
 
Inleiding in de Traditionele Chinese Geneeswijze en de indeling ervan:
• Uitwendig: acupressuur, magneettherapie, auriculotherapie, moxa e.d.
• Oefeningen: inwendig (geestelijk), uitwendig (lichamelijk)
• Medicinaal: mineralen, plantaardig en dierlijk
• Preventie
• Kennis van meridianenleer, acupunten en acupressuur
• Kennis van Chinese voedingsleer
• Diagnosestelling
• Theorie van Qi; over ontstaan, vormen, kwaliteiten en werken met energie
• Theorie Chinese massage en Qigong
• Theorie principes Wushu en Tai Chi Chua

De beroepsopleiding duurt drie jaar. De hoofdvakken zijn Traditionele Chinese Geneeswijze (TCG), Chinese massage (Tuina), Bewegingsleer, Chinese voedingsleer en BOCAM filosofie.

Na 2 jaar beroepsopleiding ben je in staat om professioneel les in Qigong te geven. Hiervoor moet het tentamen met minstens voldoende voor ieder vak en minstens een 7 voor Qigong worden afgesloten.

Na het behalen van het examen in het derde jaar ontvangt men het diploma Tai Chi BOCAM Trainer/Therapeut, alsmede de licentie om het beroep uit te oefenen. Om deze licentie te behouden worden er jaarlijks enkele terugkom- c.q. bijscholingsdagen georganiseerd om de juiste toepassing van de geleerde kennis en kunde te toetsen.

Na het derde jaar kan men deelnemen aan één van de specialisatie opleidingen.

Het eerste en het tweede jaar worden afgesloten met een tentamen-weekend waarin het geleerde van het jaar wordt getoetst. Hiermee verkrijgt de student inzicht in haar voortgang.
Het derde jaar wordt afgesloten met een examen-weekend. Ieder vak moet minimaal beoordeeld zijn met een voldoende. Onvoldoendes mogen éénmalig worden herkanst. De kosten voor een herexamen zijn € 100,- per vak.

OPLEIDINGSDUUR

Zowel het eerste, tweede als derde jaar bestaat uit 3 weekenden (zaterdag t/m zondag). Daarnaast zijn er jaarlijks 13 lesdagen op zaterdag, gemiddeld genomen om de twee á drie weken, van 10.00 tot 17.00 uur. Het examen in het derde jaar bestaat uit een heel weekend.

Indien men het beroep Trainer c.q. Therapeut gaat uitoefenen is deelname aan de Stichting BOCAM beroepsbelangen een verplichting.

DE START VAN HET JAAR

We starten met twee eerstejaarsgroepen met een weekend. We kunnen maximaal 50 studenten plaatsen (25 studenten per groep), daarom raden we je aan je zo spoedig mogelijk in te schrijven. Voor plaatsing op de opleiding geldt: ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’. Na inzending van het inschrijfformulier ontvang je, indien er geen plaats meer is, binnen een week telefonisch of schriftelijk bericht.

Kijk onder ‘Lesdata’ voor het actuele rooster.

Zelfstudie

Er is bewust niet voor een dagopleiding gekozen, zodat meer mensen in staat zijn de opleiding te volgen. Dit houdt wel in dat er minimaal 6 uur per week getraind en een dag gestudeerd dient te worden. Om dit te bevorderen zullen er door de studenten oefengroepen gevormd worden.

Studiejaar 2024/2025

In dit studiejaar worden de lessen voor zowel 1e, 2e en 3e jaar op dezelfde dagen gegeven.

Eerste weekend
is op zaterdag en zondag 12 & 13 oktober 2024

Lesdag   1:   zaterdag    2 november 2024
Lesdag   2:   zaterdag   16 november 2024
Lesdag   3:   zaterdag   30 november 2024
Lesdag   4:   zaterdag   14 december 2024
Lesdag   5:   zaterdag   11 januari 2025
Lesdag   6:   zaterdag   25 januari 2025
Lesdag   7:   zaterdag   8 februari 2025

Tweede weekend is op zaterdag en zondag 8 & 9 maart 2025

Lesdag  8:   zaterdag   22 maart 2025
Lesdag  9:   zaterdag    5  april 2025
Lesdag 10:  zaterdag   19 april 2025
Lesdag 11:   zaterdag   17 mei 2025
Lesdag 12:  zaterdag   31 mei 2025

Derde weekend is op zaterdag 21 en zondag 22  juni 2025

Iedere lesdag is van 10.00 tot 17.00 uur en kent drie lesblokken van ieder twee uur:

Blok 1 = van 10.00 tot 12.00 uur
Blok 2 = van 12.40 tot 14.40 uur
Blok 3 = van 15.00 tot 17.00 uur

De opleiding verzorgt de lunch op zaterdagmiddag.

De weekenden lopen van zaterdagochtend 10.00 uur tot zaterdagavond 21:30 en zondagochtend 9:00 tot zondagmiddag 16.00 uur. De opleiding verzorgt lunch en diner op zaterdag en lunch op zondag. In overleg kan een eenvoudige overnachting worden geregeld.

De kosten voor het eerste jaar zijn € 2.290,-. Inschrijving is steeds voor het gehele jaar. Gespreide betaling is mogelijk.
De kosten voor het tweede en derde jaar kunnen maximaal 10% verschillen. Hierbij is inbegrepen:

  • Tai Chi BOCAM-cursusmap en lesmateriaal
  • Alle lesgelden, inclusief 13 cursusdagen van 6 docentcontacturen en
  • 3 volledig verzorgde weekends(*) van 15 docentcontacturen, inclusief maaltijden
  • Verbruiksmaterialen zoals acumagneten, moxa tijdens de opleidingsdagen
  • Noodzakelijke literatuur (2 boeken)
  • Tentamen- en examenkosten (excl. kosten herexamen)
  • Persoonlijke begeleiding gedurende het opleidingsjaar

Extra kosten gedurende het jaar voor optionele boeken en/of materialen voor eigen gebruik zijn niet inbegrepen. Veel studenten reserveren hiervoor een bedrag van € 100,- tot € 300,- per jaar.
(*) Eventuele overnachting nabij de cursuslocatie voor eigen rekening

.

BOCAM INTRODUCTIEDAG

Voor mensen die serieus van plan zijn om de BOCAM opleiding te volgen, maar een (nog) duidelijker beeld willen van hetgeen er allemaal geboden wordt, organiseren wij introductiemiddagen. Tijdens deze dagen worden er proeflessen gegeven in Bewegingsleer, Massage, en Filosofie en krijg je veel informatie over structuur, inhoud en het beroepsperspectief van de opleiding. Uiteraard kun je ook altijd een gesprek aanvragen.

Wil je aan de introductiemiddag meedoen? Meld je dan via dit aanmeldingsformulier dan nemen wij spoedig contact met je op. 

TOELATINGSEISEN

In ieder geval een goede motivatie om daadwerkelijk te werken aan de eigen gezondheid en levenskwaliteit! Minimum leeftijd 18 jaar en minimaal HAVO niveau. Indien je niet in het bezit bent van deze vooropleiding bestaat nog de mogelijkheid tot een individueel gesprek en/of een body-mind check up. Dit laatste is een volledig BOCAM-onderzoek van lichaam en geest, waarna we bepalen of de opleiding voldoende aansluit bij je ervaring en situatie. Ook wanneer je wel in het bezit bent van de juiste vooropleiding bestaat de mogelijkheid dat je voor toelating wordt opgeroepen voor een gesprek of ‘check-up’.

BETALING VAN LESGELD

Betaling van het inschrijfgeld dient te geschieden voor aanvang van de opleiding. Je bent officieel ingeschreven na het overmaken van € 690,- van het lesgeld op rekeningnummer: NL50INGB0102479038 t.n.v. BOCAM B.V., onder vermelding van: je naam en ‘inschrijving 1e lesjaar BOCAM’. Het restantbedrag kan in 8 termijnen worden voldaan via maandelijkse automatische overschrijvingen.
Je ontvangt hiervoor een factuur.

Locatie(s)

Alle lessen vinden plaats in Goirle bij het sportcentrum Jan de Rooy, Tijvoorstebaan 3a, 5051 HJ Goirle

Mocht je graag vooraf kennis willen maken met de opleiding dan raden wij je aan om een introductieworkshop te volgen tijdens een van onze open middagen in mei en september.

Direct aanmelden voor de BOCAM opleiding 2024-2025 kan ook via het inschrijfformulier ingevuld aan ons toe te sturen.

Hoe maak ik mijn klacht kenbaar?
Wij zien een klacht graag schriftelijk of per e-mail verschijnen. Wij nodigen u uit uw klacht zo volledig mogelijk te omschrijven en te voorzien van uw persoonlijke gegevens.

U kunt uw klacht e-mailen naar info@bocam.nl ten aanzien van de Directie.

Hoe wordt mijn klacht verwerkt?
Iedere klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Wij streven ernaar om binnen twee weken een reactie te geven en verplichten ons tot een reactie binnen vier weken.
Veelal zal in overleg gezocht worden naar een passende oplossing. In het uitzonderlijk geval dat beide partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen, wordt een onafhankelijke derde partij aangesproken.

Als onafhankelijke derde partij treedt op: Guido van Ipenburg. Hij zal na het aanhoren van zowel u als de Directie een advies uitbrengen wat voor alle partijen bindend is. U krijgt hiervan bericht per e-mail, telefoon, of persoonlijk gesprek. BOCAM B.V. zal dit advies zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken uitvoeren.

Uw klacht wordt door ons geregistreerd en bewaard tot maximaal vijf jaar na afsluiting van de klachtafhandeling.

HET DOCENTENTEAM

ELS TIMMERMANS

DOCENT VOEDINGSLEER

Els Timmermans verzorgt de lessen in Chinese Voedingsleer. Zij is BOCAM therapeut en aangesloten bij de Stichting BOCAM Beroepsbelangen en de beroepsvereniging FAGT. Na de basisopleiding hebben ze vier BOCAM specialisaties, van steeds één lesjaar, afgerond, namelijk in: Voedingsleer; Tuina/Anmo; Kruiden en in TCM-theorie uitgebreid

BRIGITTE VOGEL

DOCENT BEWEGINGSLESSEN

Brigitte Vogel is gepassioneerd docent bewegingsleer en opgeleid als Bocam trainer/therapeut. Als freelance docente geeft ze diverse workshops en lessen binnen onderwijs, bedrijfsleven en beroeps-/patiëntenverenigingen. Vanuit medische achtergrond startte ze ruim 18 jaar geleden met Tai Chi Chuan & Qigong. De heilzame werking die zij ervaart, deelt ze graag met jou. Ze geeft les in zowel de zachte innerlijke vormen, handvormen als de wapenvormen waaier en zwaard. “Op ontspannen wijze laat ik je bewegen en de zachte kracht van Qi voelen”.

LINDA VAN SLUISVELD

DOCENT TCM EN MASSAGE

Linda van Sluisveld is vanaf 2017 BOCAM-therapeut en vanaf 2018 gestart met een eigen praktijk. Inmiddels geeft zij verschillende Qigong lessen, verzorgt ze workshops over o.a. TCM-voeding en geeft zij BOCAM-therapie en TuiNa therapie in haar eigen praktijk. Binnen de BOCAM-opleiding geeft ze les in acupunten- en meridianen kennis. Haar passie is de TCM en ze volgt de opleiding tot TuiNa specialist. Haar doel is om de Chinese geneeskunst onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen om zo de kracht van Qi te verspreiden.

FREDDY XENSY

DOCENT FILOSOFIE

Freddy Xensy, lover of Tao raakte als tiener al in de ban van de meditatieve bewegingsoefeningen en levensfilosofie vanuit het Tao. In 1990 studeerde ik af als BOCAM-therapeut, om daarna nog jaren samen te werken met de grondlegger; Ruud Westerkamp. Zelf ondervond ik veel baat bij alles wat ik leerde en toepaste. Mijn astma verdween, alsook mijn innerlijke onrust. Dat maakte mij enthousiast om dit alles door te geven en nog verder te gaan ontdekken. Mijn leergierigheid bracht mij in vele uithoeken en bij vele mooie mensen op onze mooie planeet. Zo heb ik veel kunnen uitwisselen met op Tai Chi en Qigong aanvullende disciplines en levenskunsten. Door de jaren heen heb ik honderden mensen mogen trainen, lesgeven en inspirerenOok heb ik duizenden massage- en behandeluren gemaakt. Ik heb hierin grote groepen, kleine groepen, individuen, sporters, bedrijven, organisaties en instellingen begeleid.

THOMAS DENKERS

DOCENT BEWEGINGSLESSEN

Thomas Denkers verzorgt bewegingslessen. Van kinds af aan heb ik me gestort op de kunst van het jongleren. Ballen, kegels, fakkels, diabolo, poi; ik vond het allemaal geweldig. Wat ik er zo leuk aan vond is het eindeloze leerproces. Meer objecten jongleren, nieuwe trucs leren, beheerste trucs verbeteren of verdiepen. Ook het meditatieve karakter was wat mij zo trok, ontdekte ik pas vele jaren later. Tevens heb ik me altijd geïnteresseerd voor filosofie. Toen deze interesse mij bracht tot de Oosterse filosofie, met name Taoïsme. vielen verschillende puzzelstukjes op hun plek. Mijn affiniteit voor beweging en manipulatie van objecten (jongleren) en mijn interesse in Taoïsme brachten mij tot Tai Chi. Ik begon aan de beroepsopleiding BOCAM. Tijdens de opleiding in Chinese Geneeswijze ontdekte ik al snel dat ik geen therapeut was, maar docent. Ik wilde niet zozeer ‘zieke’ mensen beter maken, maar de handvatten geven om zichzelf te verbeteren. Als docent vind ik het belangrijk om mijn leerlingen ook echt de principes van Tai Chi en Qigong bij te brengen. Hiervoor geef ik leerlingen in de les individuele aandachtspunten, zodat ieder zich op zijn/haar eigen niveau door kan ontwikkelen.

RUUD TIELSEMA

DOCENT

Ruud Tielsema is gastdocent van de BOCAM Opleiding. Ruud heeft een eigen praktijk en school waarin hij BOCAM Therapie, Tai-Chi & Qigong lessen en Runningtherapie geeft. Daarnaast geeft hij workshops aan bedrijven en instellingen en heeft zich gespecialiseerd in het lesgeven van Tai Chi & Qigong bij instellingen voor ouderen met dementie.

MONIQUE VAN DEN DUNGEN

DOCENT AUTOGENE TRAINING

Monique us natuurgeneeskundige en past met name de Bocam Therapie toe: dat is immers therapie volgens de Chinese geneeswijze geïntegreerd naar het Westen. Een therapie op maat gemaakt afhankelijk van de klachten waarbij gewerkt wordt met de 5 elementen, het meridianenstelsel, het Yin/Yang systeem, San Bao, en het negenvoudig pad in combinatie met de Westerse geneeskunde. Het menselijk lichaam weer in balans brengen wordt onder andere gedaan door Qi therapie (energie), Tuina massage (Chinese fysiotherapie), acupressuur, acupunctuur en auriculo, magneet-therapie, moxa- behandelingen, cupping (setting en bindweefselmassage), quasha, voedingsadvies, bewegingsleer (Yoga, Qigong en Tai Chi) en houdingsadvies, coaching (inzicht in jezelf), mindfulness, ademhalings- en ontspanningstechnieken en meditatie. Eventueel wordt de therapie aangevuld met homeopathie, Chinese/tibetaanse kruiden, fytotherapie, bloesemremedies ed.