DOEL VAN DE OPLEIDING

De kern van de opleiding kunnen we omschrijven met het Chinese begrip “Tai Chi”

Het begrip Tai Chi gaat, in tegenstelling tot wat we tegenwoordig veel lezen, niet uitsluitend over bewegingsleer. Het heeft zijn oorsprong in de Yi Jing (I Tjing), het Boek der Veranderingen en verwijst naar het concept van de Chinese natuurfilosofie, de laatste 1500 jaar vooral bekend onder de naam Taoïsme.

Tai Chi is de moeder van yin en yang: twee tegengestelde, maar elkaar aanvullende aspecten van alles in het universum. Letterlijk staat het Chinese karakter “Tai” voor ‘het hoogst bereikbare’, ‘het ultieme’, oftewel “het uiteindelijke doel” en het karakter “Chi” voor je vitale levenskracht.

Figuurlijk is Tai Chi een weergave van de kosmische energie, die grafisch tot uitdrukking wordt gebracht in het symbool van de dubbele vis. In dit Tai Chi-symbool zijn de kosmische krachten van yin en yang in een volmaakt dynamisch en natuurlijk evenwicht.

Middels de BOCAM instrumenten gaan we werken aan deze hoogst bereikbare levensenergie. De letters BOCAM staan voor: Bewegingsleer ; Ontspanningstraining ; Concentratie- en meditatie technieken ; Ademhalingstechnieken en Manuele therapie: hieronder rekenen we Chinese Massage; Chinese Voedingsleer; Acupressuur; kunnen behandelen van meridianen en acupunten met massage, acu-magneetpleisters of moxa en Auriculo therapie (=behandeling via de oorschelp).

VERANTWOORDING VAN DE BOCAM OPLEIDING

De TCM kwaliteit van Bocam krijgt erkenning in China. Bocam heeft zelfs deelgenomen in 2011 aan het 3e internationale ISO congres in Japan.

TOELICHTING OP DE NAAM VAN DE OPLEIDING

Door actieve oefening en bestudering van Oosterse en Westerse gezondheidstechnieken geeft de BOCAM opleiding studenten een basiskennis van energie mee, alsmede vaardigheden en methoden om de diverse vormen van energie te herkennen en te beïnvloeden. De technieken leiden tot de volgende subdoelen:

  • verbetering van eigen gezondheid en welzijn
  • betere uitvoering van de dagelijkse taken
  • dagelijkse geestelijke en emotionele problemen het hoofd kunnen bieden
  • het vormen van een zelfbeeld dat helpt om opgewekt en energievol te leven
  • het als hulpverlener of trainer verantwoord kunnen uitdragen en toepassen van verschillende Tai Chi BOCAM technieken voor coaching, therapie en preventie