BOCAM Beroepsbelangen (SBB)

Aansluiting bij de stichting BOCAM Beroepsbelangen

Als BOCAM student en afgestudeerde kan je lid worden van de Stichting BOCAM Beroepsbelangen (SBB).
De primaire taak van de Stichting BOCAM Beroepsbelangen (SBB) is het behartigen van de belangen van afgestudeerde en aangesloten BOCAM beroepsbeoefenaren in België en Nederland. Tevens stelt zij zich ten doel het bevorderen, uitdragen en bewaken van op BOCAM filosofie en de daarbij behorende interventies en/of therapieën. Dit in de overtuiging dat er een brede behoefte is aan een holistische benadering van gezondheid en chronische ziektes complementair aan de reguliere gezondheidszorg. De SBB wil hierin bijdragen door het aanbieden aan zowel BOCAM beroepsbeoefenaren en haar clienten aan een algemeen kwaliteitsstempel.