HOME

De kern van de opleiding kunnen we omschrijven met het Chinese begrip “Tai Chi”

Het begrip Tai Chi gaat, in tegenstelling tot wat we tegenwoordig veel lezen, niet uitsluitend over bewegingsleer. Het heeft zijn oorsprong in de Yi Jing (I Tjing), het Boek der Veranderingen en verwijst naar het concept van de Chinese natuurfilosofie, de laatste 1500 jaar vooral bekend onder de naam Taoïsme.

Tai Chi is de moeder van yin en yang: twee tegengestelde, maar elkaar aanvullende aspecten van alles in het universum. Letterlijk staat het Chinese karakter “Tai” voor ‘het hoogst bereikbare’, ‘het ultieme’, oftewel “het uiteindelijke doel” en het karakter “Chi” voor je vitale levenskracht.

Figuurlijk is Tai Chi een weergave van de kosmische energie, die grafisch tot uitdrukking wordt gebracht in het symbool van de dubbele vis. In dit Tai Chi-symbool zijn de kosmische krachten van yin en yang in een volmaakt dynamisch en natuurlijk evenwicht.

Middels de BOCAM instrumenten gaan we werken aan deze hoogst bereikbare levensenergie. De letters BOCAM staan voor: Bewegingsleer ; Ontspanningstraining ; Concentratie- en meditatie technieken ; Ademhalingstechnieken en Manuele therapie: hieronder rekenen we Chinese Massage; Chinese Voedingsleer; Acupressuur; kunnen behandelen van meridianen en acupunten met massage, acu-magneetpleisters of moxa en Auriculo therapie (=behandeling via de oorschelp).

VERANTWOORDING VAN DE BOCAM OPLEIDING

De TCM kwaliteit van Bocam krijgt erkenning in China. Bocam heeft zelfs deelgenomen in 2011 aan het 3e internationale ISO congres in Japan.

TOELICHTING OP DE NAAM VAN DE OPLEIDING

Door actieve oefening en bestudering van Oosterse en Westerse gezondheidstechnieken geeft de BOCAM opleiding studenten een basiskennis van energie mee, alsmede vaardigheden en methoden om de diverse vormen van energie te herkennen en te beïnvloeden. De technieken leiden tot de volgende subdoelen:

   

   • verbetering van eigen gezondheid en welzijn

   • betere uitvoering van de dagelijkse taken

   • dagelijkse geestelijke en emotionele problemen het hoofd kunnen bieden

   • het vormen van een zelfbeeld dat helpt om opgewekt en energievol te leven

   • het als hulpverlener of trainer verantwoord kunnen uitdragen en toepassen van verschillende Tai Chi BOCAM technieken voor coaching, therapie en preventie

  “Aan iedereen die geïnteresseerd is in de Oosterse gezondheidsfilosofie en de Oosterse geneeskunde wil ik de BOCAM opleiding aan het CNGO in Tilburg van harte aanbevelen. Ik heb net het eerste studiejaar afgerond en op mijn 61e een ongelofelijke persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. Geïnspireerd en gemotiveerd door de bevlogen docenten van het centrum heb ik de oosterse zienswijze omarmd en ben ik begonnen voedingsgewoonten, dagelijkse oefeningen en leefgewoontes in mijn dagritme op te nemen.

  Zowel geestelijk als lichamelijk voel ik mij beter in balans, sterker en voor het eerst sinds ik mij kan herinneren ben ik geen dag ziek geweest. Daarnaast heb ik in mijn omgeving al mensen kunnen afhelpen van diverse lichamelijke ongemakken.
  Door de persoonlijke benadering en de gemoedelijke sfeer tijdens de lesdagen heb ik dit 1e jaar ook geen les overgeslagen en ben ik geen enkele keer met tegenzin naar school gegaan. Integendeel, ik keek er zelfs naar uit.“

  Hans van Leeuwen, Docent Lichamelijke Opvoeding, Nederlands en Rekenen

  WAAROM LIFESTYLE COACH, THERAPEUT of DOCENT?

  De BOCAM is een holistische opleiding waarbij het verbeteren van gezondheid, geluk en prestaties het doel is. Sedert haar start in 1987 heeft BOCAM velen opgeleid, die part time of full time het BOCAM beroep uitoefenen.

  Een aantal studenten volgen de opleiding één jaar om de eigen gezondheid te verbeteren. Afgestudeerden gaan aan de slag als: Life style coach of ‘stresscouncelings coach’: Als therapeut (curatief gericht op het verminderen of genezen van vooral chronische gezondheidsklachten en preventief op het voorkomen van klachten), of als docent in de Chinese bewegingsleer Qigong.

  Ook geven afgestudeerden cursussen in meditatie, filosofie, Chinese voedingsleer en massage. De meesten maken een combinatie tussen bewegingslessen en coaching of therapie. Daarnaast zijn er BOCAMMERS die werken in de verslavingszorg; voor patientverenigingen; voor een provincie in het seniorenwerk; voor het UWV; voor management van bedrijven; enz.   CRKBO GEREGISTREERD

   De BOCAM beroepsopleiding is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In dit Register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De audit voor registratie tot dit register wordt elke vier jaar uitgevoerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). CPION is een onafhankelijke organisatie, met veel ervaring op het gebied van de inhoudelijke toetsing van opleidingen. Meer informatie op www.crkbo.nl.

   Bocam: een échte TCM opleiding erkend door de TCM University of Beijing. De BOCAM opleiding is een unieke en praktische part time opleiding, waarbinnen de eeuwenoude kennis van de Chinese gezondheidsfilosofie wordt gecombineerd met Westerse inzichten. Wij passen dit toe in onze moderne tijd. Het is een intensieve gezondheidsopleiding en tevens een erkende beroepsopleiding voor therapeut, trainer of docent.

   Voor iedereen die zelf aan zijn of haar gezondheid en geluk wil werken en hiervoor een nieuwe aanpak zoekt. En voor iedereen die in de toekomst op een professionele manier anderen wil helpen.

   De opleiding is gebaseerd op de Chinese Natuurfilosofie (Taoisme), de Traditionele Chinese Geneeswijze, de Chinese bewegingsleer en de kwantumtheorie (Qi-veld).

   Waarom de BOCAM opleiding volgen?

   • één jaar BOCAM onderwijs is plezier en steun voor je hele leven.
   • na 2 jaar Qigong docent
   • na 3 jaar trainer of therapeut